Fokusområden
Arbetsmiljö
60020006_Hallbarhet_val_etik
Klimat

cta HÅLLBARHETSRAPPORT 2020


Vår plan för en hållbar arbetsmarknad

Med drygt 4 000 medarbetare och en verksamhet där vi sätter omkring 16 000 personer i arbete varje år är ManpowerGroup, där Manpower, Experis, Jefferson Wells och Talent Solutions ingår, en av Sveriges största arbetsgivare. Det innebär ett stort ansvar, inte minst för vår omvärld. Därför har vi ett hållbarhetsarbete som stöttar de globala målen för hållbar utveckling. Vår ambition är att vara branschens bästa arbetsgivare och vi verkar även för att bidra till ett hållbart arbetsliv i Sverige och i de över 80 länder där vi är verksamma.

Vi har valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på tre områden: Redo för arbete, Kompetensutveckling och Integration och inkluderande. Läs mer om vårt viktiga arbete i ManpowerGroups hållbarhetsrapport för 2020.1. Redo för arbete
Vi hjälper morgondagens talanger att utveckla de färdigheter de behöver innan de kommer in på arbetsmarknaden. Många unga får sitt första jobb genom oss och i vissa fall bekostar vi även olika certifikat eller utbildningar för bristyrken som till exempel truckförare och kundtjänstmedarbetare.

Ett annat exempel på hur vi satsar på unga är vårt samarbete med Ung Företagsamhet där vi delar vår expertis inom arbetsmarknad, bemanning och rekrytering med unga och stöttar dem i att bli redo för arbetslivet. I partnerskapet ingår sedan 2020 ett utbildningspaket till gymnasieungdomar, ”Din guide till framtiden”, som når tiotusentals ungdomar varje år.

2. Kompetensutveckling
Arbetslivet ändras i snabb takt och den kompetens som behövs skiftar hela tiden. Vi hjälper människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så de blir anställningsbara genom hela sitt yrkesliv. Genom våra tjänster inom omställning och coaching i Talent Solutions samt inom verksamheten Manpower Matchning, hjälper vi många att ta sitt nästa karriärsteg.

Vi står inför en digital omställning där bristen på kompetent personal bromsar in utvecklingen. Experis Academy är en högre utbildning som vi erbjuder för att komplettera kompetens och göra konsulter helt redo för uppdrag hos våra kunder. Personer med nyligen avslutad utbildning eller några års arbetslivserfarenhet inom IT får en skräddarsydd intensivutbildning med lön. Under 2020 genomförde Experis Academy tre vidareutbildningar inom Java Fullstack och ett re-skilling program för frontend utvecklare. 70 % av deltagarna får ett uppdrag inom IT direkt efter avslutat program hos oss. 

utländska medarbetare


3. Integrera och inkludera

Vi arbetar för jämställda och inkluderande arbetsplatser och anser att nyckeln till integration och sammanhang för samtliga målgrupper i samhället är jobb. Dagligen inkluderar vi människor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden och dessutom förser vi tusentals människor med extra stöd varje år genom tjänsten Stöd och Matchning till arbetssökande på Arbetsförmedlingen. De arbetssökande får stöd, coachning och matchning för att påbörja studier eller hitta en ny väg i karriären. Manpower Matchning är en av Sveriges största aktörer inom Stöd och Matchning.


Integration


Arbetsvillkor – karriär med trygghet

En vanlig missuppfattning är att en anställning på bemanningsföretag betyder otrygga villkor. Det stämmer inte hos oss. Alla våra medarbetare – såväl internt anställda som konsulter, har kollektivavtal. Det innebär att de har reglerad uppsägningstid, övertidsersättning, semester, pension och arbetsmarknadsförsäkringar. Dessutom ingår förmåner såsom tjänstepension, friskvård och föräldralön.

Mångfald och jämställdhet

Splash 60 procent

Vi arbetar för jämställda och inkluderande arbetsplatser och för oss är det viktigt att vår personal speglar den mångfald som finns i samhället. Fördomsfri rekrytering är en central faktor i våra processer och kompetensbaserad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sunda organisationer.

ManpowerGroup främjar aktivt karriärmöjligheter för kvinnor. I vår svenska organisation är det självklart att kvinnor finns representerade överallt.

Vi tar arbetsmiljö på allvar

På ManpowerGroup arbetar vi för en god arbetsmiljö med säkra, jämställda och hälsosamma arbetsplatser där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras. Vi driver ett aktivt, förebyggande och systematiskt arbete för en god arbetsmiljö i enlighet med lagen och med Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Alla anställda ska trivas, vara nöjda med sitt arbete och känna att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Kunskap och kommunikation är därför en viktig del i vårt arbetsmiljöarbete och vi utbildar regelbundet våra ledare och medarbetare i att se, uppfatta och åtgärda arbetsmiljörisker och tidiga tecken på stress. Om en medarbetare upplever missförhållanden uppmuntrar vi dem aktivt att vända sig till sin chef eller att använda vår anonyma anmälningstjänst. 

Kompetensutveckling och karriär

Vårt mål är att bidra till människors och verksamheters kompetensutveckling. Såväl våra konsultmedarbetare som interna medarbetares utveckling är avgörande för vår konkurrenskraft. Bara genom att fortsätta lära sig under hela sin karriär och utveckla sin kompetens, förblir man anställningsbar på lång sikt. För många är också personlig utveckling den enskilt starkaste drivkraften i arbetslivet och trivseln på jobbet. Därför är kompetensutveckling en del av ett hållbart arbetsliv. Vi arbetar bland annat med dessa kompetenshöjande insatser för våra medarbetare: 

  • Alla medarbetare har tillgång till en kostnadsfri digital lärandeportal med 4 500 utbildningar
  • Vi genomför årligen talangprogram som utvecklar utvalda interna talanger
  • Våra konsultmedarbetare erbjuds en karriärplan för att främja en kontinuerlig kompetensutveckling. 

 

Etik – hållbarhet i affären

ManpowerGroup verkar i över 80 länder och har en tydlig uppförandekod och arbetssätt inom områden som t ex diskriminering, antikorruption, rättvisa arbetsförhållanden. Vårt arbete för att skapa en hållbar affärsverksamhet bygger i grunden på våra värderingar, vår vision och vårt ledarengagemang.

Vi tar avstånd från alla former av trakasserier eller kränkande särbehandling och vår grundinställning är att alla anställda har rätt att behandlas med respekt. De områden inom mänskliga rättigheter vi särskilt fokuserar på i Sverige är diskriminering t ex utifrån kön, sexuell läggning, etnisk härkomst, funktionsvariation och religion.

 

Klimat – minskad påverkan

ManpowerGroup strävar efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på klimatet och därför har vi ett systematiskt klimatarbete som bygger på ständig förbättring. Klimatarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av vår affärsplaneringsprocess.

Vår främsta inverkan på klimatet bestod innan pandemin främst av CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar, därför fokuserar vårt klimatarbete även fortsättningsvis på verksamhetens resemönster och koldioxidutsläpp. 

cta HÅLLBARHETSRAPPORT 2020

Skog