60020006_Hallbarhet_val_intro
60020006_Hallbarhet_val_villkor
60020006_Hallbarhet_val_etik
60020006_Hallbarhet_val_miljo

Vår plan för en hållbar arbetsmarknad

Vi är en av Sveriges största arbetsgivare vilket innebär ett stort ansvar, inte minst för vår omvärld. Därför har vi ett hållbarhetsarbete som stöttar de globala målen för hållbar utveckling.

Arbetslivet förändras i snabb takt. Vi på ManpowerGroup vill bidra till att både företag och människor förstår och hanterar denna omställning. Vi vill hjälpa människor att kunna förbättra sina karriärmöjligheter, välja vägar till ett bättre liv, hitta sitt första eller nästa jobb, gå vidare i karriären och utveckla sin kompetens. På så sätt blir de bättre rustade för arbetslivets krav och anställningsbara på lång sikt. Vi vill också bidra till att företag och verksamheter förstår omställningen och går stärkta ur den.

Hållbara jobb gör verklig skillnad

Vi tycker alla har rätt till ett jobb och vårt mål är att hjälpa människor till egen försörjning och utveckling. Vi är nämligen övertygade om att meningsfulla och hållbara jobb förändrar människors liv.

Hållbarhetsarbetets koppling till FN:s mål

ManpowerGroups globala hållbarhetsplan kopplar arbetet till FN:s globala mål för hållbar utveckling. De som är mest relevanta för oss är god utbildning för alla (mål 4), jämställdhet (mål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) samt minskad ojämlikhet (mål 10).

Rätt kompetens idag och imorgon

Vi har vi valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på tre områden som bidrar till en hållbar arbetsmarknad och en positiv samhällsutveckling. Inom dessa tre områden bidrar vi både i vår dagliga verksamhet och med vårt samhällsengagemang.

Hållbarhetsarbetets syfte och grundpelare

1. Redo för arbete
Vi bidrar till att unga snabbt kommer ut i arbete efter avslutad utbildning. Många unga får sitt första jobb genom oss och i vissa fall bekostar vi även deras utbildning för bristyrken som tex truckförare och kundtjänstmedarbetare. Genom Manpower student får 4000 personer extrajobb under studietiden. 

2. Kompetensutveckling
Vi hjälper människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så de blir anställningsbara genom hela sitt yrkesliv. I dagens snabbt förändrande arbetsliv är det ständiga lärandet avgörande för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Våra medarbetare har alltid möjlighet att utveckla sin kompetens och snabbt skaffa erfarenhet från olika uppdrag. Genom våra tjänster inom omställning och coachning, samt inom verksamheten Manpower Matchning, hjälper vi många att ta sitt nästa karriärsteg.

3. Integrera och inkludera
Vi arbetar för jämställda och inkluderande arbetsplatser. Vi tror nämligen att nyckeln till integration och sammanhang för nyanlända är jobb. Dagligen inkluderar vi människor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden och dessutom får tusentals människor extra stöd varje år genom tjänsten Stöd och Matchning till arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Personliga arbetsmarknadskonsulter ger de arbetssökande stöd, matchning och coachning för att påbörja studier eller hitta en ny väg i karriären.

hållbarhetsblogg bild_
60020006_Hallbarhet_img1_944x287

Arbetsvillkor – karriär med trygghet

Som en av Sveriges tio största privata arbetsgivare tar vi ansvar genom att erbjuda hållbara jobb för våra omkring 12 000 medarbetare. Samtliga medarbetare i ManpowerGroup har kollektivavtal, vilket innebär anställningstrygghet som uppsägningstid, övertidsersättning, semester, pension och arbetsmarknadsförsäkringar. Dessutom ingår förmåner som till exempel tjänstepension, friskvård och föräldralön.

Vi tar arbetsmiljö på allvar

ManpowerGroup har hög ambitionsnivå inom arbetsmiljöområdet. Vi arbetar för en god arbetsmiljö med säkra, jämställda och hälsosamma arbetsplatser där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras. Alla anställda ska trivas, vara nöjda med sitt arbete och känna att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation.

60020006_Hallbarhet_img2a_442x280

Mångfald och jämställdhet

För ManpowerGroup är mångfald och jämställdhet viktiga mål. Kompetensbaserad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sunda organisationer. Eftersom vår verksamhet går ut på att dagligen hjälpa människor hitta jobb, försäkrar vi oss alltid om att kompetens kommer först. Fördomsfri rekrytering är en central faktor i våra processer.

Mångfald för lönsamma och sunda organisationer

För oss är det viktigt att vår personal speglar den mångfald som finns i samhället. På samma sätt är detta ett av skälen till att människor vill jobba hos oss.

Jämställdhet finns bara om den främjas

ManpowerGroup främjar aktivt karriärmöjligheter för kvinnor. I vår svenska organisation är det självklart att kvinnor finns representerade överallt.

60020006_Hallbarhet_img2b_442x420

Kompetensutveckling och karriär

Vårt mål är att bidra till människors och verksamheters kompetensutveckling. Ständig utveckling av kompetens av alla våra medarbetare, såväl konsultmedarbetare som interna medarbetare, är avgörande för vår konkurrenskraft. På samma sätt är kompetensutvecklingen avgörande för varje individs förutsättningar att få jobb.

Bara genom att fortsätta lära sig under hela sin karriär och utveckla sin kompetens, förblir man anställningsbar på lång sikt. För många är också personlig utveckling den enskilt starkaste drivkraften i arbetslivet och trivseln på jobbet. Därför är kompetensutveckling en del av ett hållbart arbetsliv. 60020006_Hallbarhet_img2_944x287

Etik – hållbarhet i affären

Vårt arbete för att skapa en hållbar affärsverksamhet bygger i grunden på våra värderingar, vår vision och vårt ledarengagemang. Vi arbetar systematiskt och konstant med utvärdering av prestanda, bedömning av risk och påverkan, förebyggande riskbegränsning och uppföljning. Hanteringen av risk inom ManpowerGroup har som syfte att minimera negativa effekter som kan uppstå i verksamheten och dess eventuella påverkan på omvärlden. Det är en viktig del av vårt arbete för en hållbar verksamhet.

Mänskliga rättigheter

ManpowerGroup tar avstånd från alla former av trakasserier eller kränkande särbehandling. Dessa beteenden accepteras inte i något fall. Alla anställda har rätt att behandlas med respekt. De områden inom mänskliga rättigheter vi särskilt fokuserar på i Sverige är diskriminering t ex utifrån kön, sexuell läggning, etnisk härkomst, funktionsvariation och religion samt arbetsvillkor.

60020006_Hallbarhet_img3_442x311

Certifikat och utmärkelser

Vårt arbete för ett hållbart arbetsliv har fått många erkännanden både i Sverige och internationellt. ManpowerGroup har bland annat:

  • Rankats som ledande inom CSR enligt EcoVadis. ManpowerGroup Sverige har nått guldnivå i EcoVadis internationella hållbarhetsbedömning. EcoVadis har baserat sitt omdöme på en mycket omfattande analys av våra policys, mättal och processer inom samhällsansvar samt en omvärldsanalys av media och intressenter. EcoVadis har utvärderat mer än 10 000 företag över hela världen och vi är bland de 5% av företagen som nått guldnivån. ManpowerGroups totalpoäng i utvärderingen ligger 50 % över snittet i bemannings- och rekryteringsbranschen.

  • Rankats som ett av världens mest hållbara företag enligt Dow Jones Sustainability Index som årligen bedömer företag utifrån en rad faktorer kopplade till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. ManpowerGroup är det enda företaget inom kategorin professionella tjänster kommit med i indexet åtta år i följd.

  • Utsetts till ett av världens mest etiska företag av Etisphere Institute För sjunde året i rad har ManpowerGroup utsetts till ett av världens mest etiska företag av Etisphere Institute. Företagen som får utmärkelsen arbetar aktivt med att främja en kultur av etik och öppenhet på alla nivåer i företaget.

  • Utsetts till ett av World’s Most Admired Companies Fortune gör en obereoende undersökning av stora företag som rankas av kunder utifrån kriterier som tex socialt ansvarstagande, kvalitet, förmåga att attrahera talanger och resultat.. Vi är stolta över att vara det enda företaget i branschen som finns med på båda listorna World’s Most Ethical Companies och World’s Most Admired Companies.

  • Vi finns även med i flera hållbarhetsindex: FTSE4Good Index, Ethibel Excellence Index, Pax Ellevate Global Women’s Index Fund. Mer information om våra utmärkelser hittar du på manpowergroup.com

Utmärkelser_2019

 

Miljö – minskad påverkan

ManpowerGroup strävar efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på miljön och har ett systematiskt miljöarbete som bygger på ständig förbättring. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av ManpowerGroups affärsplaneringsprocess.

Vår främsta inverkan på miljön främst är CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar. Vårt miljöarbete och policy fokuserar därför på verksamhetens resemönster och koldioxidutsläpp.   60020006_Hallbarhet_img4_944x387