Vår plan för ett hållbart arbetsliv

Världen behöver bli mer hållbar och vi vill vara en del av den förändringen. Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning på de områden där vi kan göra störst skillnad. För oss är det inget nytt att arbeta för ett hållbart arbetsliv, däremot vill vi hela tiden öka ambitionsnivå. Ett exempel på det är att vi strävar mot klimatneutralitet 2045. Vårt arbete inom hållbarhet har nått högsta nivån i EcoVadis internationella hållbarhetsbedömning. 

Hallbarhet_banner_1600_488

Miljö

ManpowerGroup har sedan länge ett systematiskt miljöarbete på plats som bygger på ständig förbättring. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp utifrån metoden för vetenskapligt baserade mål och åtagit oss att halvera våra utsläpp till 2030 och att nå klimatneutralitet 2045. För att nå målen arbetar vi exempelvis med att minimera påverkan från tjänsteresor och att minska vår energiförbrukning. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av vår affärsplaneringsprocess.

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvar ligger nära vår kärnverksamhet och att verka för ett hållbart arbetsliv är något vi verkligen brinner för. Vi genomför konkreta åtgärder för mångfald, jämlikhet och inkludering och utbildar och kompetensutvecklar tusentals människor varje år i Sverige, så att fler kan stärka sin position på arbetsmarknaden. Det öppnar dörren till jobb, särskilt för unga och de som står utanför arbetsmarknaden. Som en av Sveriges största privata arbetsgivare tar vi ansvar för våra medarbetare och konsulter som alla har kollektivavtal och gratis kompetensutveckling. Arbetsmiljö är något vi tar på största allvar och vi arbetar för säkra arbetsplatser där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras.

Bolagsstyrning

Vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och transparent sätt och är stolta över att sätta en hög standard för vår bransch. Vårt arbete för ett hållbart arbetsliv har fått många erkännanden både i Sverige och internationellt. Vi har bland annat utsetts till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute för tolfte året i rad. Företagen som får utmärkelsen arbetar aktivt med att främja en kultur av etik och öppenhet på alla nivåer i företaget.

Läs mer om vår Ecovadis-utnämning

Ladda ner vår senaste hållbarhetsrapport 

 

esg_2