60020006_Hallbarhet_val_intro
60020006_Hallbarhet_val_villkor
60020006_Hallbarhet_val_etik
60020006_Hallbarhet_val_miljo

cta-V32_1500


Vår plan för en hållbar arbetsmarknad

Med drygt 7000 medarbetare och en verksamhet där vi sätter omkring 15000 personer i arbete varje år är ManpowerGroup, där Manpower, Experis och Talent Solutions ingår, en av Sveriges största arbetsgivare. Det innebär ett stort ansvar, inte minst för vår omvärld. Därför har vi ett hållbarhetsarbete som stöttar de globala målen för hållbar utveckling.

Med ett arbetsliv som förändras i snabb takt vill vi på ManpowerGroup bidra till att hjälpa människor att förbättra sina karriärmöjligheter, välja vägar till ett bättre liv, hitta sitt första eller nästa jobb, gå vidare i karriären och utveckla sin kompetens. Vi vill också bidra till att företag och verksamheter förstår omställningen och går stärkta ur den - ett arbete som du kan läsa mer om i vår nya rapport Hållbarhetsrapporten 2019.

Förutom vår ambition att vara branschens bästa arbetsgivare, verkar vi även konsekvent för att bidra till ett hållbart arbetsliv i Sverige och i de över 80 länder där vi är verksamma.

Med målet att verka för en hållbar arbetsmarknad och hjälpa människor till egen försörjning och utveckling har vi valt att fokusera vårt hållbarhetsarbete på tre områden: Redo för arbete, Kompetensutveckling och Integration och inkluderande.

Arbetsmarknad

1. Redo för arbete
Vi bidrar till att unga snabbt kommer ut i arbete efter avslutad utbildning. Många unga får sitt första jobb genom oss och i vissa fall bekostar vi även deras utbildning för bristyrken som truckförare och kundtjänstmedarbetare. Genom Manpower student får 4000 personer extrajobb under studietiden. 

Ett annat exempel är Experis Young, en brygga mellan högre utbildning och karriär, där nyutexaminerade får ett jobb, utbildning med bibehållen lön och extra coachning av Experis i början av sin karriär. Under 2019 coachades 100 personer genom Experis Young.

2. Kompetensutveckling
Vi hjälper människor bygga upp färdigheter för det moderna arbetslivet så de blir anställningsbara genom hela sitt yrkesliv. I dagens snabbt förändrande arbetsliv är det ständiga lärandet avgörande för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Våra medarbetare har alltid möjlighet att utveckla sin kompetens och snabbt skaffa erfarenhet från olika uppdrag. Genom våra tjänster inom omställning och coachning, samt inom verksamheten Manpower Matchning, hjälper vi många att ta sitt nästa karriärsteg.

Experis Academy är ett annat koncept som vi tagit fram för att möta den digitala omställning som samhället står inför och där bristen på kompetent personal bromsar in utvecklingen. Experis Academy är en högre utbildning som vi erbjuder för att komplettera kompetens och göra konsulter helt redo för uppdrag hos våra kunder. Personer med nyligen avslutad utbildning eller några års arbetslivserfarenhet inom IT får en skräddarsydd intensivutbildning med lön.

Samtidigt som vi kompetensutvecklar personer som efter utbildningen får jobb direkt hos kundföretaget, löser vi kundens behov av spetskompetens.  Konceptet var i uppstartsfas 2018 och under 2019 genomförde Experis Academy tre vidareutbildningar inom Java Fullstack.

utländska medarbetare


3. Integrera och inkludera
Vi arbetar för jämställda och inkluderande arbetsplatser. Vi tror nämligen att nyckeln till integration och sammanhang för nyanlända är jobb. Dagligen inkluderar vi människor som tidigare stått utanför arbetsmarknaden och dessutom får tusentals människor extra stöd varje år genom tjänsten Stöd och Matchning till arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Personliga arbetsmarknadskonsulter ger de arbetssökande stöd, matchning och coachning för att påbörja studier eller hitta en ny väg i karriären.
Integration


Arbetsvillkor – karriär med trygghet

Som en av Sveriges tio största privata arbetsgivare tar vi ansvar genom att erbjuda hållbara jobb för våra omkring 12 000 medarbetare. Alla våra medarbetare har kollektivavtal, vilket innebär att de har reglerad uppsägningstid, övertidsersättning, semester, pension och arbetsmarknadsförsäkringar. Dessutom ingår förmåner såsom tjänstepension, friskvård och föräldralön.

Mångfald och jämställdhet

För oss är det viktigt att vår personal speglar den mångfald som finns i samhället. Eftersom vår verksamhet går ut på att dagligen hjälpa människor hitta jobb, försäkrar vi oss alltid om att kompetens kommer först. Kompetensbaserad mångfald skapar förutsättningar för ökad tillväxt och sunda organisationer. 

Sid13

ManpowerGroup främjar även aktivt karriärmöjligheter för kvinnor. I vår svenska organisation är det självklart att kvinnor finns representerade överallt.

Vi tar arbetsmiljö på allvar

På ManpowerGroup arbetar vi för en god arbetsmiljö med säkra, jämställda och hälsosamma arbetsplatser där riskerna för olycksfall och arbetssjukdomar minimeras. Alla anställda ska trivas, vara nöjda med sitt arbete och känna att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

Kompetensutveckling och karriär

Vårt mål är att bidra till människors och verksamheters kompetensutveckling. Såväl våra konsultmedarbetare som interna medarbetares utveckling är avgörande för vår konkurrenskraft. På samma sätt är kompetensutvecklingen avgörande för varje individs förutsättningar att få jobb.

Bara genom att fortsätta lära sig under hela sin karriär och utveckla sin kompetens, förblir man anställningsbar på lång sikt. För många är också personlig utveckling den enskilt starkaste drivkraften i arbetslivet och trivseln på jobbet. Därför är kompetensutveckling en del av ett hållbart arbetsliv. 

 

Etik – hållbarhet i affären

ManpowerGroup verkar i över 80 länder och har en tydlig uppförandekod
och arbetssätt inom områden som t ex diskriminering, antikorruption,
rättvisa arbetsförhållanden. Vårt arbete för att skapa en hållbar affärsverksamhet bygger i grunden på våra värderingar, vår vision och vårt ledarengagemang.

Vi tar avstånd från alla former av trakasserier eller kränkande särbehandling och vår grundinställning är att alla anställda har rätt att behandlas med respekt. De områden inom mänskliga rättigheter vi särskilt fokuserar på i Sverige är diskriminering t ex utifrån kön, sexuell läggning, etnisk härkomst, funktionsvariation och religion samt arbetsvillkor.

 

Miljö – minskad påverkan

ManpowerGroup strävar efter att minska den negativa inverkan som verksamheten har på miljön och därför har vi ett systematiskt miljöarbete som bygger på ständig förbättring. Miljöarbetet är certifierat enligt ISO 14001 och är en integrerad del av vår affärsplaneringsprocess.

Vår främsta inverkan på miljön främst är CO2-utsläpp från flygresor, hyrbilar och tjänstebilar, därför fokuserar vårt miljöarbete på verksamhetens resemönster och koldioxidutsläpp. 

cta-V32_1500

Hållbarhet_bottom_smal